Görevde yükselme sınavına tabi kadrolar

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü, hastane müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

 

b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu; Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

 

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; Çözümleyici.

 

ç) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi,

3) Şoför.

 

d) Yardımcı Hizmetler Grubu; Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, hayvan bakıcısı.

 

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c)Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

 

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

a)İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

b) İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

c) Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için; Sağlık idaresi yüksekokulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul veya fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

d) Şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için; En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) B, C, D, E tip sürücü belgesinden birine sahip olmak,

gerekir.