Hizmet grupları

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

 

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu; Sivil Savunma Uzmanı, Uzman.

 

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu; Çözümleyici.

 

ç) İdari hizmetleri grubu; Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter, Şoför.

 

d) Destek hizmetleri grubu; Hizmetli.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az altı ay Bakanlıkta çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Özel şartlar:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

 

b) Sivil Savunma Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

 

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

 

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

 

d) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.